U Crnoj Gori je razvijen jedinstveni model lokalne saradnje i saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, zasnovan na zajedničkim rizicima od poplava, klizišta i šumskih požara na nivou sliva rijeke Tare. Rezultat aktivnosti je potpisivanje protokola o saradnji u 2017. godini između 3 opštine. U cilju daljeg obezbjeđivanja održivosti platforme, projekat je koristio proces koji je u toku a vezan je sa UNESCO-om. Naime, rijeka Tara je područje zaštićeno sa tri različita modaliteta. Ovi modaliteti su: Nacionalna zaštita kao dio područja 2 nacionalna parka (Durmitor i Biogradska Gora) i dva parka prirode (Komovi i Piva); Lokacije svetske baštine i rezervat čovek i biosfera.

Kao dio obaveza prema UNESCO-u i kao dio međunarodnih obaveza zemalja, potrebno je formirati Koordinaciono tijelo za upravljanje rezervatom čovek i biosfera. Jedna od prioritetnih oblasti saradnje je u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. U ovom kontekstu projekat je podržao proces koji je rezultirao uspostavljanjem Koordinacionog tijela od strane 7 opština sliva rijeke Tare.

Usvajanje novog Zakona o lokalnoj samoupravi omogućiće zaključivanje sporazuma o saradnji, takođe u oblasti zaštite i spašavanja. Međutim, još uvijek je nejasno da li će takvi ugovori pružiti mogućnost da službe koje služe sebi ili udruženja djeluju na donatore i fondove EU.

null

Partners

null

E-Library

null

Media&Streaming

null

Experts

null

Events