112 Expo

Projekat SEE URBAN predstavio je na sajmu 112 EXPO jedinstveni model saradnje jedinica lokalne samouprave na nivou sliva, u cilju smanjenja rizika od katastrofa. Panel diskusija o mogućnostima međuopštinske saradnje održana je u petak, 5. oktobra. UNDP je podržao izradu modela za institucionalizaciju ovakve međuopštinske saradnje.

Potpisani Protokoli o saradnji gradova i opština u slivu Velike Morave

Na svečanom skupu u Skupštini grada Beograda 22. februara potpisani su Protokoli o saradnji gradova i opština u slivu Velike Morave i slivu gornjeg Dunava – Banatski vodotokovi. Saradnja lokalnih samouprava uspostavljena je u cilju smanjenja rizika od katastrofa, efikasnijem reagovanju u vanrednim situacijama i smanjenju šteta i gubitaka usled elementarnih nepogoda i drugih nesreća.…

FIRST MEETING OF THE CIVIL PROTECTION NETWORK

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina The First meeting of The Civil Protection Network of the Association of Municipalities and Cities of the Federation Bosnia and Herzegovina was held on June 20 in Sarajevo. The meeting was attended by representatives of over 50 municipalities and cities of Federation of Bosnia and Herzegovina as well as representatives of…

FIRST SEE URBAN WORKING MEETING IN BIJELJINA

Bosnia and HerzegovinaSEE Urban project initial promotion has been conducted on 17th of March in Bijeljina in organization of Association of Municipalities and Cities of Republika Srpska and Association of Municipalities and Cities of Federation of Bosnia and Herzegovina. Around 50 participants attended the event, namely representatives of local self-governments dealing with DRR as well…