Start of the SEE Urban project

Eshte prezantuar në Tirane projekti rajonal “Ngritja e Rrjetit për Forcimin e Aftësive Ripertëritëse Urbane nga Fatkeqësitë” (#SEEUrban) bashkëfinancuar nga PNUD dhe European Commission – Civil Protection & Humanitarian Aid Operations – ECHO. Ky projekt do të synojë formalizimin e rrjetit të bashkëpunimit lokal për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë #DRR urbane, duke replikuar dhe adaptuar modelin Kroat…

FIRST MEETING OF THE CIVIL PROTECTION NETWORK

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina The First meeting of The Civil Protection Network of the Association of Municipalities and Cities of the Federation Bosnia and Herzegovina was held on June 20 in Sarajevo. The meeting was attended by representatives of over 50 municipalities and cities of Federation of Bosnia and Herzegovina as well as representatives of…

FIRST SEE URBAN WORKING MEETING IN BIJELJINA

Bosnia and HerzegovinaSEE Urban project initial promotion has been conducted on 17th of March in Bijeljina in organization of Association of Municipalities and Cities of Republika Srpska and Association of Municipalities and Cities of Federation of Bosnia and Herzegovina. Around 50 participants attended the event, namely representatives of local self-governments dealing with DRR as well…